ПЕС 2013 - Пач за копачки

11/07/2013 00:04

Доколку ви е потребен Пач за копачки за ПЕС 2013, кликнете на ликот кој се наоѓа со црвени букви:  

www.mediafire.com/download/xd5geqdy36hc18f/ABP_%5BJune%5D.rar

 

НАПОМЕНА: Во пачот ги има само копачките кои се прикажани на следнава фотографија