ПЕС 4

08/07/2013 12:25

Про Еволушн Сокер 4 (позната како Вининг Елевн 8 во Јапонија и Вининг Елевн 8 Меѓународна во Северна Америка) Игра издадена од Конами. Про Еволушн Сокер е фудбалска видео игра. Hа насловната слика се ставени ликовите на напаѓачот Тиери Анри од Арсенал, напаѓачот Франческо Тоти и Италијанскиот судија Колина.